Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

4105 4590 390
Reposted bysanitasoutofmyheadcedoraheternaljourneyhardbitchniskowozwyklajakzawszebangbangimdeadeternaljourneywymiotola4650niebieskomi
4052 e91a 390
3787 35bf 390

March 14 2015

February 18 2015

Naj­bar­dziej od­czu­jesz brak ja­kiejś oso­by, kiedy będziesz sie­dział obok niej i będziesz wiedział, że ona nig­dy nie będzie two­ja.
— G. G. Márquez

January 19 2015

4655 e09c 390
Reposted bypaprikasauce paprikasauce

January 18 2015

8876 0b9f 390
Reposted bylottibluebelljethrabellthecatnebthatpompompomOhJohnnyday11shadow
8479 e502 390
Reposted byNiveusLucis2708miodzio-
8406 8339 390
Reposted byowcaronniie
8319 9b0b 390
Reposted byowca owca

January 05 2015

4702 306f 390
Reposted byNiveusLucis2708miodzio-
2362 7089 390

December 23 2014

December 19 2014

Suma kątów, za którymi tęsknię, jest na pewno większa od 360.
— S. J. Lec - "Myśli nieuczesane"
Reposted bydzikusowskablakablakaCelestinaAnabellSalvatorelekhaimNiveusLucis

December 17 2014

Nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— Ignacy Karpowicz - "Gesty"
Reposted by2708przeblyskidestroyedwalkthemoonakscreure28mm

December 16 2014

Zazdroszczę ci.
W każdej chwili
możesz odejść ode mnie.

A ja od siebie
Nie mogę.
— Świrszczyńska Anna - "Ja nie mogę"
Reposted bySvartaVargenastrid-annedreamcatcherasylopathBorderlineGirlpurple-dreamNiveusLucis

December 15 2014

November 29 2014

On chwyta ją na chwilę, patrząc na nią wzrokiem pod tytułem: „nie dotknąłbym cię nawet kutasem kolegi”.
— "Zrób mi jakąś krzywdę"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl