Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2018

Jeez, cóż za okropna reakcja.

November 12 2017

Płeć, wiek, rasa - takie gówniane rzeczy dzielą ludzi. Jedyne, co nas łączy, to walka o to, kto lepszy. Tylko że jak trzeba kogoś "położyć", człowiek staje się jeszcze bardziej samotny. Powymyślaliśmy gry, żeby łatwiej zapomnieć o tym, że zapomnieliśmy się bawić. Bawić się - czyli robić coś dla samego robienia.
— William Wharton, "Ptasiek"
Reposted bykmj kmj

September 24 2017

Robię coś, żeby poczuć. A może i usłyszeć; ten obco brzmiący poklask wyimaginowanego tłumu, dźwięk zrozumienia, westchnienie na widok kolejnego zlepku liter w nieposegregowanych sentencjach. Zobaczyć ludzkie odruchy przykryte anonimowym całunem grzeczności.

Obraz, zbuduj obraz, nie mur. Nie odgradzaj się za palisadą wstydu, napisz to, o czym myślisz, przekaż to dalej, poślij w cyberprzestrzeń, aby w zamian ktoś pogłaskał twoje pogruchotane ego, ktoś zaczarował cię słowami "rozumiem" i "szukałem cię całe moje życie". Chętnie dołączę przydługą instrukcję obsługi, tylko mnie poproś. Zapytaj, czego się wstydzę, o czym myślę i co chcę zrobić, kogo mam na końcu języka i jak smakuje posmak zwycięstwa nad łamaniem wewnętrznych zasad.
Jak długo można czuć się zawieszonym we własnej przestrzeni? Podobno życie w próżni nie jest możliwe.
Ciągle przegrywam w zbyt uczciwej grze. Nie mam zasad, które możnaby złamać. Nie mam bibliografii, którą można dołączyć do wypowiadanych prymitywnymi znakami historii. Wieczna konsternacja, wieczne wielkie pytanie o życie, wszechświat i całą resztę. Czterdziestka dwójka.

August 27 2017

Lipiec się skończył, a tu nadal to samo.

July 13 2017

4105 4590
Reposted bysanitasoutofmyheadcedoraheternaljourneyhardbitchniskowozwyklajakzawszebangbangimdeadeternaljourneywymiotola4650niebieskomi
4052 e91a
3787 35bf

March 14 2015

February 18 2015

Naj­bar­dziej od­czu­jesz brak ja­kiejś oso­by, kiedy będziesz sie­dział obok niej i będziesz wiedział, że ona nig­dy nie będzie two­ja.
— G. G. Márquez
Reposted bymargerrytka margerrytka

January 19 2015

4655 e09c
Reposted bypaprikasauce paprikasauce

January 18 2015

8876 0b9f
Reposted bylottibluebelljethrastrangerthankindnessnebthatpompompomOhJohnnyday11shadowtamarkaHanJiMunnewbeginninggreymouseMonia94
8479 e502
Reposted byNiveusLucis2708miodzio-
8406 8339
Reposted byowcaronniie
8319 9b0b
Reposted byowca owca

January 05 2015

4702 306f 500
Reposted byNiveusLucis2708miodzio-
2362 7089 500

December 23 2014

December 19 2014

Suma kątów, za którymi tęsknię, jest na pewno większa od 360.
— S. J. Lec - "Myśli nieuczesane"
Reposted bydzikusowskablakablakaCelestinaAnabellSalvatorelekhaimNiveusLucis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl